ÁSZF Kereskedőknek

Hősnők Shop Általános Szerződési Feltételek Kereskedőknek, Webshopoknak, Boltoknak

Létrejött egyrészről: A RITART ACADEMY LTD. Székhely: Unit 22. Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, RH19 4LZ, Egyesült Királyság – mint a hosnokshop.com online virtuális pláza (webshop katalógus) tulajdonosa és üzemeltetője, a továbbiakban, mint Szolgáltató,

Másrészről: a hosnokshop.com webáruházban regisztrált és termékeikkel jelen lévő kereskedők, webáruházak, boltok, a továbbiakban, mint Kereskedő(k) között. Közösen: Felek.

Ezen Általános Szerződési Feltételekben hivatkozott érdekcsoportok még:

Vásárlók: Ők azok, akik a hosnokshop.com oldalon böngésznek, keresgélnek, de végül a Kereskedőknél vásárolnak.

Feliratkozók: Ők azok, akik a hosnokshop.com oldalon böngésznek, keresgélnek, és végül feliratkoznak a Szolgáltató email értesítésére (hírlevél, blog értesítő, új termék értesítő).

A Vásárlók és a Feliratkozók között lehet átfedés, de erről a Szolgáltatónak és a Kereskedőnek konkrét tudomása nem lesz.

I. Általános szabályok

 1. A Kereskedők regisztrációja a Hősnők Shop kereskedői közé megrendelésnek és elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, melyek fizetési kötelezettséggel járnak a Kereskedőkre nézve.
 2. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a már webshoppal vagy bolttal rendelkező vállalkozások számára, hogy a hosnokshop.com oldalon megjelenjenek termékeikkel, továbbá saját, bemutatkozó kereskedelmi aloldaluk legyen a hosnokshop.com oldalon. Ez egy marketing csatornaként funkcionáló lehetőség, amelynél a reklámot maguk a termékek biztosítják a Kereskedők számára. Továbbiakban erre a pontra Szolgáltatás-ként hivatkozunk.
 3. A Szolgáltató a megjelenés lehetőségét a Kereskedőknek fix, termékenként számolandó havidíjért cserében biztosítja.
 4. A termékek a 3-as pont értelmében felkerülésük után legalább egy hónapig a hosnokshop.com oldalon maradnak.
 5. A havi díj előre fizetendő, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében.
 6. A fizetés átutalással vagy Paypal-on történhet.
 7. A Szolgáltató nem felelős a termékeknél megjelentetett jellemzők és ár valódiságáért.
 8. A Szolgáltató semmilyen üzleti vagy más kapcsolatban nincs a Kereskedőknél végül megjelenő, a hosnokshop.com oldalról származó látogatókkal és vásárlókkal.
 9. A Szolgáltató nem kereskedik, nem szolgál ki vásárlókat.
 10. A Szolgáltató semmilyen üzleti eredményt nem garantál a Kereskedők számára.
 11. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Kereskedők üzletviteléért, etikai normáikért.
 12. A Szolgáltató biztosítja, hogy egy konkrét termék csak egyetlen kereskedő boltján keresztül jelenhet meg. Űrtartalom-, szín-, méret-, csomagolás-, változat különbségek alapján minden, akár csak minimálisan eltérő termék is külön terméknek számít. (Pl. ugyanabból az arckrémből a nappai és éjszakai változat két teljesen különböző terméknek számít.)
 13. A Szolgáltató nem biztosít arra lehetőséget, hogy egy márkát csak egy kereskedő forgalmazzon.
 14. A Szolgáltató plusz szolgáltatás keretében lehetőséget biztosít az úgynevezett Turbó csomagra is: ez esetben blogban (PR cikk formátumban), Facebook oldalon és külön, a kereskedő boltjáról szóló hírlevélben népszerűsíti a szolgáltatást választó kereskedőket. A megrendelt Turbó csomag plusz szolgáltatása teljesítés után vissza nem vonható. A Turbó csomag egyszeri plusz szolgáltatásra jogosít.
 15. A Szolgáltató ingyenes megjelenési lehetőséget biztosít azoknak a Kereskedőknek, akik csak a boltjukkal és egyetlen termékükkel szeretnének megjelenni a rendszerben. Az ingyenes szolgáltatásnak nincs lejárati ideje, az akkor szűnik meg, ha a Kereskedő kéri a bolt és a hozzá tartozó 1 darab termék törlését a rendszerből. Az ingyenes megjelenési lehetőségre is teljes körű regisztrációval lehet jelentkezni.

II. A regisztráció, a termékfeltöltés és a számlázás menete

 1. A Szolgáltató a Kereskedők regisztrációját követően, a regisztrációnál megadott adatok alapján létrehozza a hosnokshop.com oldalon a Kereskedők saját bemutatkozó aloldalát. Ezzel a lépéssel jön létre annak lehetősége, hogy a Kereskedők saját boltjához termékeket lehessen felvinni.
 2. A Szolgáltató a Kereskedők regisztrációját követően felhívja a Kereskedők figyelmét a saját weboldalukon elvégzendő lépésekre, mint például az éppen készleten nem lévő, hiányzó termékek megjelenítésére, a jobbklikkelés lehetőségének megengedésére.
 3. A Szolgáltató ezek után egy listát kér a Kereskedőktől a feltöltendő termékekről.
 4. A Szolgáltató a kapott lista alapján számlázza az előre fizetendő havi díjat. A Szolgáltató kizárólag elektronikus számlát állít ki, melyet emailben küld meg a Kereskedőknek.
 5. A termékek publikálása a kiállított számla pénzügyi teljesítését követően lesz lehetséges.
 6. A Szolgáltató saját kezűleg viszi fel a termékeket, és rendeli hozzá a konkrét kereskedőhöz.
 7. A termékek hónapfordulója a publikálásuk napjától számolódik. A hónapforduló egy naptári hónapot jelent (a 31 napos hónapoknál tehát 31 napig, a 28 napos hónapnál 28 napot.)
 8. A Szolgáltató a hónapforduló lejárta előtt 10 nappal küldi a következő havi, esedékes, előre fizetendő számlát, a Kereskedőkhöz rendelt, már fenn lévő termékek száma alapján.
 9. A termékek számának módosítása bármikor lehetséges, ez esetben a Kereskedő írásban, emailben kérheti plusz termékek felvételét, vagy már meglévők törlését.
 10. A Szolgáltató az esetek túlnyomó többségében emailben áll kapcsolatban a Kereskedőkkel. Telefonos kommunikáció csak vészhelyzetben, kárelhárítási céllal lehetséges.
 11. Kapcsolattartó email cím: ritartacademy@gmail.com

 

III. Szerzői és felhasználási jogok

 1. A Kereskedők a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtott termékleírások, képek és videók, továbbá egyéb alkotások (továbbiakban Alkotások) tekintetében a Szolgáltató számára ingyenes felhasználási lehetőséget adnak.
 2. A Kereskedők tudomásul veszik, hogy a hosnokshop.com weboldalon megjelenő szövegek, grafikák, fotók, képek, ábrák, logók, videók, hanganyagok és a weboldal kódjának mindenrészlete szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Mindezek összességében Szerzői műnek tekinthetőek. Kereskedők ezen szerződi műveket csak jogszabályban meghatározott módon és körben, a Szolgáltató írásos engedélyével használhatják fel.
 3. Szolgáltató a rendelkezésére bocsájtott Alkotásokat saját használatra átdolgozhatja, átalakíthatja, megváltoztathatja, és ehhez harmadik fél segítségét is igénybe veheti.
 4. Az 1-es pontban tárgyalt, a Szolgáltató számára biztosított felhasználási engedély továbbiakban a 3-as pontban tárgyalt módosított, átdolgozott Alkotásokra is kiterjed.
 5. A Szolgáltató nem köteles minden, az számára rendelkezésre bocsájtott Alkotást felhasználni.
 6. A Kereskedő az általa rendelkezésre bocsájtott Alkotások esetében szavatolja, hogy rendelkezik a felhasználási jog biztosításának jogával.
 7. A III. szakasz hatálya alá eső vitás esetek, melyek a Kereskedőnek róhatóak fel, ezen ÁSZF Szolgáltató általi azonnali felmondásához és ennek minden jogkövetkezményéhez vezet.

 

IV. Rendkívüli esetek

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megválogassa az üzleti partnereit. Ennek értelmében, indoklás nélkül megtagadhatja egyes regisztrált Kereskedőkkel az együttműködést.  Ilyen speciális esetekben a Szolgáltató az érintett Kereskedő regisztrációja után emailben értesítést küld arról az érintettnek, hogy nem áll módjában a beregisztrált boltot és termékeit felvinni a hosnokshop.com rendszerébe.
 2. A Kereskedők bármikor elállhatnak a szerződéstől, ezt írásban, emailben kell kezdeményezniük. Az előre kifizetett Szolgáltatás a beérkezett írásos felmondás napján megszüntetésre kerül, az előre kifizetett díj időarányos fennmaradó része 15 naptári napon belül visszafizetésre kerül a Kereskedő bankszámlájára.
 3. Felmondott szerződéseket a Szolgáltatónak nem áll módjában újra megnyitni.

 

V. Szolgáltatásváltozás, redukció, bővítés

 1. A Kereskedőknek lehetőségük van szűkíteni a hosnokshop.com oldalon fennlévő termékek körét. Ezt írásban, emailben kezdeményezhetik a Szolgáltató felé. Az előre kifizetett díjak ez esetben átszámolásra kerülnek és a következő havi díjnál jóváíródnak a Kereskedő felé.
 2. A Kereskedőknek lehetőségük van lecserélni a fennlévő terméküket valamilyen más termékükre. Ezt írásban, emailben kezdeményezhetik a Szolgáltató felé.
 3. A Kereskedőknek lehetőségük van hófordulókor bővíteni a termékek körét. A bővült termékportfólió havi díja ekkor újraszámolásra kerül és a következő hónapra már az új díj kerül kiszámlázásra.

VI. Fizetési lehetőségek

 1. A kiállított számlákat átutalással is ki lehet egyenlíteni: Átutalás vagy készpénz befizetés OTP-s forintszámlára: RITART ACADEMY LTD, OTP 11742166-21118676. A közlemény rovatba a számla sorszámát kérjük.
 2. A kiállított számlákat a PayPal rendszerén keresztül is ki lehet egyenlíteni. Erről részletes tájékoztatást emailben ad a Szolgáltató az érintett Kereskedők számára.

 

VII. Személyes adatok védelme

A személyes és egyéb adatok védelme tekintetében a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata az irányadó.

 

VIII. A szerződés időtartama és hatálya

 

 1. A szerződés a Kereskedő online jelentkezésének napjától határozatlan időre szól.
 2. A szerződés megszűnése nincs hatással az ÁSZF III. szakaszában foglalt szerzői és felhasználási jogokra.

 

IX. Záró rendelkezések

 1. Felek megegyeznek abban, hogy a köztük létrejött jogviszony nemzetközi elemeket is tartalmaz, ezért az Egyesült Királyság jogrendje az irányadó.
 2. Az itt nem szabályozott kérdésekre az Egyesült Királyság törvényei vonatkoznak.
 3. Az ÁSZF bármely pontjának vagy szakaszának megszűnése, érvénytelenné válása, hatályon kívül helyezése esetén a leginkább hasonló ÁSZF pontot kell alkalmazni.
 4. Kereskedők hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató az ÁSZF-ből eredő bizonyos kötelezettségeket és jogosultságokat harmadik személyre ruházza.

 

 

Érvényes: 2020. május 22-étől visszavonásig.

RITART ACADEMY LTD.

East Grinstead

Vidi Rita

Kereskedői regisztráció>>

Vissza a shopba>>